Skip Navigation Links
 
דף הבית > מוצרים > EGVenues
17 אפר 2024

לקוחות

 

Tickets   

ועד עובדי התעשיה האוירית


 e-tickets

 בארבי תל אביב

ויזה כאל 
הצגות ילדים 1+1

היכל התרבות יבנה

היכל התרבות דרום השרון

הבימטרון הוד השרון

להקת המחול הקיבוצית
אינפראדום - בכורה עולמית

צוותא תל אביב

אנסמבל הרצליה

 מכבי אלקטרה תל אביב

          

 
 

חיפוש

 
 
 

מערכת לניהול שטחי אירועים

גירסא 5.0 אוגוסט 2008

 EGVENUES- מערכת ניהול של מרכזי ירידים, אולמות כנסים ותערוכות. המערכת מותאמת לבעלי שטחי אירועים בכל גודל. מחדר ישיבות בגודל 20 מ"ר ועד מרכז ירידים בגודל 300,000 מ"ר.

 

 

  EGVENUES מודול

EGCRM- ניהול קשרי לקוחות

EGVM-   ניהול אולמות

EGOLVB -  השכרת שטחים און ליין 

EGVS -   ניהול השכרת שרותים

 EGTP -   תכנון זמנים

 

EGCRM- ניהול קשרי לקוחות

 

 

  

 • פרטי לקוח – פרטי לקוח מלאים הכוללים סניף ארציים ובין לאומיים ותפקידיהם
 • ריבוי אנשי קשר - עם הגדרות תפקיד, אחריות, סניף מקושרים לאירוע או לפוטנציאל עסקי.
 • אנשי קשר אקטיבים / פסיבים –  ניתנת האפשרות לקשור כל איש קשר כאיש הקשר האקטיבי לאירוע. מאפיין זה מאפשר יצירת רשימות תפוצה להפצה מידע באימייל או ב SMS .
 • תזכורות – לשימוש בשיווק ובמכירות  המאפיין הזה מאפשר מעקב אחרי הקשרים עם הלקוחות.
 • סיווגים – אפשרות לסווג כל לקוח לכל קטגוריה.
 • אירועים וחוזים- רשימתאירועים שהלקוח השתתף ורשימת חוזים שנחתמו עימו.
 • פוטנציאל- חיבור לקוח לפוטנציאל בכדי לאפשר הגעה מהירה אל לקוחות המתאימים לפוטנציאל מסוים.
 • חשבונאות – הגדרות חשבון, הפקת חשבוניות, וקבלות, מאזן הלקוח(לקוח בחובה מצוין בכוכבית אדומה).
 • הודעות SMS רשימת הודעות SMS שנשלחו ללקוח.
 • רשימות תפוצה – חיתוך הלקוחות לפי קטגוריות, פוטנציאלים או חיתוך לפי בחירה. רשימות התפוצה יכולות להיות אישיות עם שם הלקוח בתוכן. משמש להפצת ניוז לטרס, SMS ומכתבים אישיים.

 

EGVM- ניהול אולמות

 

 

 • פרטי ארוע– הגדרת האירוע (שם, סוג אירוע), קביעת תאריכים (תאריך הכנה, תאריך התחלה, תאריך סיום ותאריך פירוק).
 • בחירת אולמות- בחירת אולמות לכל תקופת האירוע, לחלק מתקופת האירוע לפי ימים לפי שעות), מצב המתנה, הזמנה של אולם ליותר מלקוח אחד. אולם שעבורו נחתם חוזה לא יופיע ברשימת האולמות לטווח שנבחר. מניעת תופעת הרישום הכפול.
 • תוכנית ריצפה– שרטוט ריצפת האולם בהתאם לצרכים, הכנת שירטוט ריצפה לתערוכה או/ו שירטוט מיקום השרותיים הנלווים לאירוע. את המודול ניתן להוציא לאתר אינטרנט לשימוש הלקוח.
 • תוכנית ישיבה– שירטוט מקומות ישיבה באולם, התאמת משתתף למקום ישיבה.
 • תיכנון זמנים -תיכנון זמנים של האירוע לביצוע ע"י אגף תפעול.
 • סיווגים – אפשרות לסווג כל אירוע לכל קטגוריה.
 • לקוחות וחוזים- רשימת לקוחות וחוזים לאירוע.
 • שיווק ומכירות - ניהול תהליכי השיווק והמכירה של אולמות ושרותים מרגע הוצאת הצעת המחיר ועד התשלום בפועל עבור סעיפי החוזה שנחתם.
 • רשימת משתתפים - .

 

 

EGOLVB -  השכרת שטחים און ליין 

מערכת להשכרת שטחים דרך האינטרנט

מחוברת לבסיס הנתונים המרכזי של האירגון. שטח שהוזמן ושולם ירד ממלאי השטחים הפנויים לטווח התאריכים שנבחר.

 

הוסף דף זה ל הוסף לטופ 6