Skip Navigation Links
 
דף הבית > מוצרים > EGShows
17 אפר 2024

לקוחות

 

Tickets   

ועד עובדי התעשיה האוירית


 e-tickets

 בארבי תל אביב

ויזה כאל 
הצגות ילדים 1+1

היכל התרבות יבנה

היכל התרבות דרום השרון

הבימטרון הוד השרון

להקת המחול הקיבוצית
אינפראדום - בכורה עולמית

צוותא תל אביב

אנסמבל הרצליה

 מכבי אלקטרה תל אביב

          

 
 

חיפוש

 
 
 

מערכת לניהול תערוכות

 

EGSHOW  מיועד למרכזי ירידים המארגנים תערוכות וכן למנהלי ומארגני תערוכות עצמאיים

 

המערכת מכילה את כלי ניהול התערוכה ומאפשר להגדיר מרגע החלטה על פתיחת תערוכה את הגדרת זמני התערוכה, בחירת מיקום התערוכה, ניהול תוכנית ריצפה לתערוכה, שיווק התערוכה, ניהול תקציבים לתערוכה, תיכנון תהליכים ומשימות למנהלי התערוכה, תיכנון זמנים פנימי לעובדי התפעול, וחיצוני למציגים בתערוכה, מכירת יחידות התצוגה לתערוכה, התחשבנות מול המציגים. קביעת מטרות רווח לתערוכה ומעקב אחרי ההתקדמות אל המטרה באמצעים גרפיים.

המערכת מאפשרת ניהול קשרי לקוחות ברמה של שיווק התערוכה, דיאלוג מול הלקוח, סגירת חוזים, והתחשבנות כספית.

המערכת מאפשרת ניהול השכרת שרותים למציגים, ניהול מלאי, ניהול הזמנות דרך אתר אינטרנט דינאמי, חיוב און ליין בכרטיסי אשראי 

  EGSHOW מודול

EGCRM- ניהול קשרי לקוחות

EGEM-   ניהול תערוכות

 

תיכנון תערוכות
בחירת שטחים לתערוכה
תכנון ריצפת התערוכה Floor Plan
תיכנון לוחות זמנים לתערוכה
שריון שירותים לתערוכה ממלאי האירגון
רשימת מציגים בתערוכה
רשימת חוזים לתערוכה
סייוג התערוכה לנושאים
תפקידי מציגים
הגדרת מטרת ההכנסות מהתערוכה
ניהול מבקרים בתערוכה
העלאת לוגו של התערוכה
משימות לתערוכה
הגדרות לדף הרישום / ריכשת שירותים און ליין

EGFP -  ניהול תוכנית ריצפה לתערוכה